Aralık 19, 2021

Tarımsal üretimi faydalı bir şekilde artırmak için alınması gereken birçok önlem vardır. Gübreleme de bu işlemlerin en önemli adımıdır. Toprak anadan daha fazla ve verimli ürünler almak için gübrelemenin en doğru şekilde yapılması gerekir. Eğer toprak, bitkilerin büyümek için ihtiyaç duyduğu; azot, fosfor, potasyum gibi maddeler bakımından yetersizse gübreleme yoluyla toprağa bu besin maddeleri verilebilir.

Ahır Gübresi Nedir, Nasıl Olur?

Ahır gübresi, organik gübreler içerisinde en çok kullanılan gübre çeşididir. Ahır gübresi genellikler at, inek, koyun, keçi vb. hayvanların katı ve sıvı dışkıları ile yataklık olarak kullanılan sap, saman gibi maddeler kullanılarak hazırlanan karışımlardan elde edilir. At ve koyun dışkıları daha az su içerdiği için sıcak (kuru) gübreler olarak adlandırılır. Dolayısıyla çürümeleri kolay olup, çürüme esnasında da yüksek sıcaklık yayarlar. At ve koyun gübresine göre daha fazla su içeren sığır gübrelerine ise soğuk gübre adı verilir. Sıcak gübreler soğuk gübrelere göre daha çok bitki besin elementini içerlerinde barındırırlar.

Ahır Gübreleri İçerisinde En Kuvvetli Gübre Çeşidi Hangisidir?

Ahır gübreleri içerisinde en kuvvetlisi kümes hayvanlarının gübreleridir. Özellikle güvercin gübresi en faydalısıdır. Çok kuvvetli olduklarından, bu gübrelerin daha az oranda kullanılması gerekir. Hayvanlar yedikleri yemin sadece % 45’inden faydalanırlar. Yemin içerisinde bulunan bitki, besin elementlerinin yarısından fazlası dışkıyla beraber ahır gübresine geçer. Bu nedenle, ahır gübresi, içerdiği besin elementlerinden dolayı bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için zengin bir içeriğe sahiptir.

Neden Ahır Gübresi Kullanılmalıdır? Ahır Gübresinin Faydaları Nelerdir?

⦁ Ahır gübresinin etkisi, kimyasal gübrelere oranla daha geniş ve çok yönlüdür.
⦁ Ahır gübresi bitkilerin verimli ürünler üretmesi için gerekli zemini hazırlar.
⦁ Ahır gübresi, toprağın su tutma kapasitesini ve geçirgenliğini artırır.
⦁ Toprağın havalanmasını sağlar.
⦁ Toprağın su tutma kapasitesinin artması, tarıma elverişli toprağın kaybına (erozyon) engel olur.
⦁ Toprak işlemeyi kolaylaştırır.
⦁ Toprağın içerdiği organik madde miktarını artırır.
⦁ Topraktaki mikroorganizma sayısı ve etkinliğini artırır ve toprağı son derece verimli bir hale getirir.

Ahır Gübresi Toprağa Ne Zaman Verilir? Ahır Gübresi Toprağa Ne Kadar Verilir?

Ahır gübresi, üretim cinsine göre dekara 1- 4 ton olarak verilebilir. Organik maddesi az olan topraklara daha fazla ahır gübresi verilmelidir. Fakat gübrenin olgunlaşmış ve yanmış olmasına özen gösterilmelidir. Yanma esnasında gübre içerisindeki yabancı ot tohumları ve hastalık etmenleri etkisini kaybeder. Ahır gübresinin etkisini korumak için ahırda temiz ve kuru yatacak yer sağlamalısınız. Hayvanlarının altlarına yeterli miktarda sap, saman gibi yataklık malzeme sermelisiniz. Yataklık, idrarın tamamen akıp gitmesini önler, bitki ve besin maddelerinin yataklığa tutulmasını sağlar ve gübrenin faydasını artırır.

Ahır Gübresi Ne Zaman Atılmalıdır?

Az yağış alan ve ağır bünyeli topraklarda sonbahar mevsiminde, çok yağış alan bölgelerde ve kumlu topraklarda ise ilkbahar mevsiminde yapılır. Bu sayede gübrenin yıkanmayla ilgili ortaya çıkacak kayıpları azaltılmış olacaktır. Ahır gübresi tarlaya taşınır taşınmaz hiç beklemeden pullukla toprağa karıştırılmalıdır.

YANMIŞ AHIR GÜBRESİ NASIL OLMALIDIR?

Ahır gübresinin bitkiye faydalı olması için yanmış ve de olgunlaşmış olması gerekmektedir. Taze iken toprağa verilen ahır gübresinde karbon/azot oranı yüksek olduğu için bitki bu maddeden en iyi şekilde faydalanamaz. Böylece bitkide azot eksikliği ortaya çıkabilir. Gübrenin yanması ile bitkideki azot/karbon oranı düşürülmektedir.
Gübre yığınlarından sızarak uzaklaşan suyun koyu renkli olması yıkanmanın en belirgin özelliğidir. Gübrenin şerbeti olarak anılan ve bitkiye son derce faydalı olan besin maddelerini içeren bu sıvının yıkanıp uzaklaşmasına engel olunmalıdır. Kaybın en aza indirilmesi için ahırdan çıkarılan gübre;
⦁ Sert bir zemine serilmeli ve sıkıştırılmalıdır.
⦁ Gübre yığını yeterli miktarda nem içermelidir,
⦁ Gübre hava şartlarından en az düzeyde etkileneceği bir yerde korunmalıdır,
⦁ İmkanlar dahilinde yığın, bozulmadan saklanmalıdır.